Masseuttak & massemottak

Kårbøsetergropa

I Kårbøsetergropa produserer og leverer vi grusmaterialer fra eget masseuttak.

Vi har grovknuseverk og finknuseverk. Ny knuser kjøpt i 2020.


Til mating og opplasting har vi en Volvo L 150. Shovelen har påmontert vekt godkjent for kjøp og salg.

Som dokumentasjon på hva vi utfører  tar vi daglig ut vektlapper med nøyaktig spesifikasjon på mengde tonn/m3 av de ulike fraksjonene. De blir brukt som fakturagrunnlag.


Grusen er av god kvalitet og blir brukt på flere av grusvegene i distriktet.

Vi leverer  CE godkjent strøsand, samt singel og knust grus i forskjellige fraksjoner.

Vi har og mobile knuseverk slik at vi kan tilby knusing av steinmateriale i hele distriktet.


Pris på de forskjellige fraksjonene får du ved å ringe 612 43 733.

Lesjaverk