Tjenester

Våre medarbeidere er vår største ressurs og vi har ett godt rykte overfor oppdragsgiverog ikke minst overfor 3.part der vi unngått ulykker.


Bedriften har god erfaring fra vegbygging og besitter en fast arbeidsstokk med solid kompetanse, samt en moderne bil- og maskinpark. Som en erfaren og seriøs entreprenør har vi svært gode forutsetninger for å være en solid leverandør på grunnarbeid.

De siste årene har vi hatt flere totalentrepriser der oppdragsgiver har vært kommuner og Statens vegvesen. Disse har gitt oss gode tilbakemeldinger på prosjektert og utført arbeid, og ikke minst har vi samarbeidet veldig godt på disse prosjektene.


Vi er bevist vårt samfunnsansvar, ett bærekraftig entreprenørskap er viktig slik at vi kan bidra til FN bærekraftmål. Dette har vi gjort ved å benytte oss av ny teknologi, kompetanseheving og nye tjenester som bidrar til å løse samfunnets miljøutfordringer og etisk forretningsdrift som igjen skaper trygghet for våre kunder. Våren 2022 fikk vi de to første batterielektriske gravemaskinene. 2 stk Cat 320 Z-Line.


Vårt tjenestespekter favner både landbruks-, bygg- og anleggs-sektoren.


MASKINENTREPRENØRARBEID

 • Graving av tomter
 • Veibygging
 • Dreneringsarbeid
 • Vann- og avløp, pumpestasjoner
 • Dreneringsarbeid
 • Utbygging av kraftverk
 • Dyrking og profilering innen landbruk
 • Kantslått med traktor og hjullaster
 • Feiing med traktor og hjullaster
 • Brøyting med traktor og hjullaster
 • Maskinflytting/transport

SALG OG TRANSPORT

 • Kraftfôr for Norgesfôr Ottadalen Mølle
 • Salg og transport av grus fra eget masseuttak; Kårbøsetergropa
 • Salg og transport av gjødsel for Norgesfor