Anleggstjenester

Som maskinentreprenør har Lesja Bulldozerlag solid og lang erfaring med alle typer anleggsarbeid. Vi har Sentralgodkjenning for ansvarsrett. Vi utfører både små og store oppdrag, alt fra utgraving av tomt, graving og legging av vann- og avløp, drenering, legging av stikkrenner, grøfting, opparbeidelse av terreng, vegbygging, oppmåling, riving og planering.


Vi utfører også vinter- og sommervedlikeholdbl.a. brøyting/strøing, høvling og grusing. Kantslått for b.l.a. SVV. Utbygging av småkraftverk . Målestav/rover brukes til innmåling og masseberegning.


Vi har god standard på gravemaskiner, lastebiler og øvrig maskinpark. Vi er kjent for å ha ansatte, maskiner, biler og utstyr som er nødvendig for å utføre oppdrag i rett tid, på riktig måte og i henhold til gjeldende regelverk.