Vår historie

Fra fjord til fjell i over 70 år

INNOVATIV - ALLSIDIG - VELETABLERT

Lesja Bulldozerlag AS (LBL) har siden starten i 1948, da BB Storhaug fikk kjøpetillatelse på en International TD 14 bulldoser, drevet allsidig virksomhet som utførende entreprenør og transportør.


Bulldoseren ble brukt fra Vestnes i vest tidlig vår og jobbet seg opp gjennom Romsdalen til Gudbrandsdalen etter som vinteren forsvant. Senere ble oppdrag med kraftutbygging, Heilårsveg på Strynefjellet, Ny E6 over Dovrefjell, Utbygging av Gardermoen og mange oppdrag under utbyggingen til Vinter OL på Lillehammer.


Bedriften er fortsatt en familiebedrift etter vel 70 års aktivitet. Daglig leder er 3.generasjon «bulldozer» og barnebarnet til grunnlegger B.B Storhaug.


Vi er stolte av de gode finansielle resultatene våre, med ett gjennomsnittlig driftsresultat på 7% de siste tre årene og med en egenkapitalandel på 52% er vi en sterk og trygg leverandør for våre oppdragsgivere. I 2020 oppnådde vi «Absolutt beste kredittverdighet» som en av 93 bedrifter blant 118.955 målte. Som vi også har tatt med oss inn i 2021. Men like viktig er de ikke- finansielle verdiene som vi skaper hver dag; Et sikkert arbeidsmiljø for våre medarbeidere og ansatte hos underentreprenører, våre medarbeidere skal være trygge på å komme hjem i like godt behold som da de reiste på arbeid. Våre medarbeidere er vår største ressurs og har ett godt rykte overfor oppdragsgiver og ikke minst overfor 3.part der vi unngått ulykker. Dette på bevist satsing innen HMS og KS arbeid i bedriften hos ledelse og ikke minst medarbeiderne ute i produksjon noe våre H-tall viser pr. 31.10.2020


Lesja Bulldozerlag ble startet av Bernt B. Storhaug (1910-1997) sammen med Johan Tøndevoldshagen og Gunnar Norderhus i 1948. De kjøpte  den første bulldozeren i Gudbrandsdalen året etter; en International TD 14 A. Med den arbeidet de på Lesja om somrene, og på Møre om vintrene – helt utover i Tresfjorden.


Med bulldozeren var laget også med på å brøyte Trollstigvegen i 1955. Der måtte de enkelte steder forsere 20 meter dyp snø for å komme ned på vegbanen.


Laget ble omorganisert i 1958, da Bernt Storhaug og sønnene tok over firmaet.


I årene som fulgte har familiebedriften deltatt i mangt et prosjekt:

Byggingen av E6 over Dovrefjell og Strynefjellsvegen, kraftutbygging på Dalsida i Lesja og utover Østlandet, nydyrking, bygging av oljeplattformer på Åndalsnes, OL-utbyggingen på Lillehammer og byggingen av hovedflyplassen på Gardermoen - for å nevne noe.


Bulldozerlaget har vært viktige for sysselettingen i sekundærnæringene i hele nørdre del av kommunen. Først på 80-tallet hadde laget hele 50 ansatte. I 1991–92 gikk Bulldozerlaget sammen med Lesja Bilruter om utbygging av nytt verksted ved Lyftinge. Lesja Bulldozerlag Eiendom bestitter disse lokalene i dag, verksted , leilighet og kontorlokaler, som moderselskapet leier hos.


Click here for history in english.

Storhaugkaran
Den eldre grenrasjon Lesja Bulldozerlag as, Gunnar, Bernt (B.B), Lars, Benne og Birger
Pløging på Lesjaleira
Storhaugverksted i tidligere tider