Anleggsvirksomhet
20200422_081643930_iOS
Anders bil
bull og g
mardøla
på rad og rekke
svalbard
trekkvogn å maskin
dyrking
gropa
håvard
høvel

Til alle typer oppdrag

Kvalitetstjenester

Vårt tjenestespekter favner både landbruks- og bygg- og anleggs-sektoren.   

Se listen nedenfor, og kontakt oss for mer informasjon.

Anleggsvirksomhet

Som maskinentreprenør har Lesja Bulldozerlag solid og lang erfaring med alle typer anleggsarbeid. Vi har Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi utfører både små og store oppdrag, alt fra utgraving av tomt, graving og legging av vann- og avløp, drenering, legging av stikkrenner, grøfting, opparbeidelse av terreng, vegbygging, oppmåling, riving og planering. Vi utfører også vinter- og sommervedlikehold bl.a. brøyting/strøing, høvling og grusing. 

Kantslått for b.l.a. SVV.              Utbygging av småkraftverk .

Målestav/rover brukes til innmåling og masseberegning.

Vi har god standard på gravemaskiner, lastebiler og øvrig maskinpark. Vi er kjent for å ha ansatte, maskiner, biler og utstyr som er nødvendig for å utføre oppdrag i rett tid,  på riktig måte og i henhold til gjeldende regelverk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om

hva vi kan gjøre for deg!

POSTADRESSE:

Lesja Bulldozerlag AS

Åsenvegen 74

N-2665 Lesja

Tlf: 61243733 / 41843733


Copyright @ All Rights Reserved