Referanser
20200422_081643930_iOS
Anders bil
bull og g
mardøla
på rad og rekke
svalbard
trekkvogn å maskin
dyrking
gropa
håvard
høvel

Fra fjord til fjell i over 70 år

Innovativ - allsidig -veletablert

Lesja Bulldozerlag har gjennom flere tiår vært med på alt fra bygging av europaveier til  oljeplattformer.

Vi er en allsidig entreprenør som tar på oss små prosjekter til private lokalt, til de større prosjekter.

Vi har i mange år vært UE til de store riksentreprenørene og i dag og kunne kjøre egne store prosjekter.”FILOSOFI”

For å karre seg fast

lengst nord i Gudbrandsdalen,

må en være god på det meste,

og tekkes de fleste…..Et utvalg av våre referanser:

Prosjekt hvor vi har vært hoved entreprenør


2019 


Prosjekt: Rassikring Korsmyra - Indreeide
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: 2 stk forskjæringer og veg i dagen.
Kontaktsum/kostnad: 16 millioner
Beskrivelse: 51400 m3 vegetasjonsdekke og jordmasser til depot/lager 45000m3 sprenging
Rensk, bolting og sognemur
41000 m3 masseflytting av sprengt stein til lager/depot
Styrt borring under fylkesveg
Arrondering av tipplass
Kontaktperson: Arne Olav Stavseng, Statens vegvesen
Prosjekt: T.S tiltak Driva – Hevle, Oppdal
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: Totalentreprise – Gang og sykkelveg
Kontraktsum/kostnad: 24 Millioner
Beskrivelse: Bygging av 3,6 km gang og sykkelveg, bygging av kulvert under E6, Muring av to støttemurer, sprengningsarbeider inntil E6 VA, EL arbeider. Bygging av to nye avkjørsler
Kontaktperson: Janne Venes, Statens vegvesen2018/2019


Prosjekt: Fv 490 Fortau Dombås Stasjon
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: Bygging av ca 280 meter fortau langs Fv 490 fra Dombås Stasjon mot sentrum
Bredding av eksisterende veg
Kontraktsum/kostnad: 7,7 millioner
Beskrivelse: Utvidelse av dagens veg til Dombås Stasjon, samt bygging av nytt fortau.
1350 m3 sprenging i linjen
Lysanlegg: 12 master
Murer: 600m2
Plassstøpt betongmurer : 2 stk
Kantstein 410 m
Rørgrøft: 600 m VA, fiber, OV og kummer
Kontaktperson: Lene Baastad, Statens vegvesen2017/2018


Prosjekt: VA-anlegg Lesjaskog Bjorli Etappe 2, (utlyst i tiltaksklasse 3- kvalifisert på bakgrunn av referanseprosjekter og faglig kompetanse).

Oppdragsgiver: Lesja kommune
Rolle: Hoved entreprenør
Kontraktsum/kostnad: Ca. 13 mill.
Beskrivelse: Lesja kommune etablerer 3340 m overføringsledninger for vann og avløp mellom Lesjaskog og Bjorli.
PVC: dn160.
PE 100: dn110, dn160, dn180.
PP. dn160. dvo/dvd.
11stk. vannkummer.
12stk. mini kum spillvann.
5stk. betongkum spillvann.
2stk elvekryssinger.
1stk jernbanekryssing (boring)
1 stk kryssing av E136 (boring)
Side-entreprise:
Etappe 3
5 stk kloakkpumpestasjonerProsjekt: Lyftingsmokryss E136
Oppdragsgiver: Lesja Kommune / Svv
Kontraktsum/kostnad: Ca. 4,5 mill.
Beskrivelse: Utbygging av nytt kryss ved lyftingsmo. Veg, VA, kantstein
og belysning.


Prosjekt: Rundkjøring Bjorli
Oppdragsgiver: Svv
Kontraktsum/kostnad:
Beskrivelse: Utbygging av ny rundkjøring, avkjøringer til E136, gang- og
sykkelsti og elektro.

Små og store oppdrag: 


Vi har lang erfaring med dyrking både lokalt og i andre dalfører. 

Det samme gjelder tomt- og grunnarbeid for fjøs/hus/hytte/verksted bygninger. 

Vi tar også på oss vegvedlikehold, sommer og vinter.


Ta kontakt dersom det skulle være noe du ønsker å vite mer om:  

POSTADRESSE:

Lesja Bulldozerlag AS

Åsenvegen 74

N-2665 Lesja

Tlf: 61243733 / 41843733


Copyright @ All Rights Reserved