tjenester

Vårt tjenestespekter favner både landbruks- og bygg- og anleggs-sektoren. Se listen nedenfor, og kontakt oss for mer informasjon.

Til alle typer oppdrag

Kvalitetstjenester

Våre tjenester

Vi utfører

  • Tradisjonelt maskinentreprenørarbeid som

- graving av tomter

- veibygging

- dreneringsarbeid

- vann- og avløp

- dreneringsarbeid

 

  • Dyrking og profilering
  • Kantslått med traktor og hjullaster
  • Feiing med traktor og hjullaster
  • Kjøring av husdyrgjødsel
  • Transport
  • Salg og transport av kraftfôr for Norgesfôr Ottadalen Mølle
  • Salg og transport av kunstgjødsel for Norgesfôr
  • Salg og transport av grus fra eget masseuttak; Kårbøsetergropa

 

Se også vår maskinpark. Vi har stadig maskiner for salg.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om

hva vi kan gjøre for deg!

POSTADRESSE:

Lesja Bulldozerlag AS

Åsenvegen 74

N-2665 Lesja

 

Tlf: 61243733 / 41843733

Copyright @ All Rights Reserved